Doña Encarnación Cadabal Basoco

Cadabal Basoco, Encarnación